Thuc Tap He Tai My Co Tra Luong USA Work & Travel - He 2009

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Thuc Tap He Tai My Co Tra Luong USA Work & Travel - He 2009

SP Viet Nam-4

Thực tập hè tại Mỹ (có trả lương) - Hè 2009

* Student get paid from usd 7 per hour !

 
I. Mục đích chương trình
- Chương trình Thực Tập Hè tại Mỹ là cơ hội hiếm hoi giúp các bạn sinh viên yêu thích tiếng Anh thoả ước mong du lịch vòng quanh nước Mỹ, khám phá bản thân và gặp gỡ giao lưu bạn bè quốc tế.
- Với thời gian tối đa 05 tháng (04 tháng làm việc + 01 tháng du lịch), là một dịp tốt để các bạn nâng cao khả năng sử dụng tiếng Anh.
- Chương trình “Thực tập hè tại Mỹ” cho phép các bạn sinh viên làm việc hợp pháp trên đất Mỹ với thu nhập tối thiểu $7/giờ.
II. Giới thiệu về tổ chức
- CIEE; Global choise; Wise Abroad & YMCA là cac tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực giáo dục bao gồm: Chương trình Thực tập Hè tại Mỹ có trả lương (Work and Travel USA), Thực tập sinh nước ngoài (Internship) và các chương trình du học nước ngoài.
- Hàng năm chương trình đã giúp đỡ hàng trăm sinh viên có cơ hội sang Mỹ và các nước khác thực tập và học tập.

- Tại Việt Nam, Công ty Alpine Viet rất hân hạnh trở thành đối tác duy nhất tại Việt Nam tuyển chọn các sinh viên ưu tú cho chương trình Thực tập hè tại Mỹ có trả lương và chương trình Thực tập sinh nước ngoài.

 
Công ty Alpine Viet xin chúc mừng các bạn sau đã đỗ Visa Mỹ trong chương trình “Thực Tập Hè tại Mỹ” tháng 5, 6 năm 2008
Họ và Tên Năm Trường
Đỗ Thái Hà 2 Đại Học Ngoại Ngữ Hà Nội
Đỗ Thị Hương Thảo 4 Đại Học Ngoại Thương
Trần Kim Duyên 2 Đại Học Ngoại Ngữ
Vũ Phương Liên Năm 1 khoa Anh +
Năm 4 Khoa Tây Ban Nha Đại Học Ngoại Ngữ
Nguyễn Hà Linh 2 Đại Học Ngoại Ngữ
Nguyễn Quỳnh Trang Năm 3 khoa CNTT +
Năm 4 khoa Tây Ban Nha ĐHNN + ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh
Nguyễn Hữu Phúc 2 ĐHNN
Trần Bích Diệp 2 Đại Học Ngoại Ngữ
Lê Duy Anh 3 Đại Học Xây Dựng
Phó Quỳnh Anh 1 Đại Học Quốc Gia Hà Nội
Nguyễn Thuỳ Linh 3 Đại Học Ngoại Ngữ
Đoàn Hồng Trang 3 Đại Học Kinh Tế Quốc Dân

 
III. Thủ tục & Yêu cầu
- Hiện tại, Công ty Alpine Viet đã bắt đầu nhận hồ sơ và nhận đăng ký bài kiểm tra tiếng Anh cho chương trình “Thực Tập Hè tại Mỹ có trả lương” 2009 và chương trình Thực Tập Sinh Nước ngoài.
- Là sinh viên chính quy tại các trường ĐH - Cao đẳng (Dân Lập hoặc Công Lập)
- Vượt qua bài kiểm tra tiếng Anh SLEP tại văn phòng công ty
- Quốc tịch Việt Nam
 
Sinh viên có thể liên hệ để biết thêm thông tin tại Web: www.apv.com.vn
:
Hiệp Hội Hỗ Trợ Sinh Viên Quốc Tế - Alpine Viet
(Nơi phát hành thẻ Sinh Viên Quốc Tế - ISIC)

Đia chỉ 01: 188/9 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội
Đia chỉ 02: 60 phố Trấn Vũ (Hồ Trúc Bạch), Ba Đình, Hà Nội
Đt:7152709/ 7152710
Email: [hidden email]; [hidden email]